Guzy narządu ruchu

Guzy narządu ruchu mogą pojawić się w każdym wieku, także u dzieci i młodzieży. W wieku dziecięcym guzy pierwotne w obrębie narządu ruchu pojawiają się częściej niż u dorosłych, co jest związane z okresem wzrostu i aktywnością tkanek. Na szczęście zdecydowaną większość stanowią guzy łagodne, nie dające przerzutów i nie będące zagrożeniem dla życia dziecka.

Guzy kości można w skrócie podzielić na pochodzące z tkanki:

Guzy w obrębie narządu ruchu mogą pochodzić także z innych tkanek, np. mięśniowej, krwiotwórczej lub nerwowej. Mogą też być przerzutami nowotworów z narządów wewnętrznych.

Diagnostyka guza kości ma przede wszystkim ustalić jego charakter oraz towarzyszące mu ryzyko patologicznego złamania kości. W trakcie diagnostyki nieprawidłowego ogniska w kościach bierze się także pod uwagę możliwość choroby zapalnej, np. ropnia kości, martwaka lub zmiany gruźliczej. W większości przypadków po podstawowej diagnostyce wykonuje się biopsję lub usunięcie guza, a ostateczne rozpoznanie jest stawiane po badaniu histopatologicznym.

Przykładowe procedury wykonywane w Carolina Medical Center w obrębie guzów narządu ruchu:

  • resekcje i badania histopatologiczne wyrośli, ganglionów, kostniaków i chrzęstniaków;
  • wyłyżeczkowanie torbieli kostnych oraz ich wypełnienie przeszczepami zarówno przy użyciu artroskopii jak i na otwarto;
  • biopsje otwarte zmian kości i stawów.

Znajdź specjalistę

Zaufali nam