Jak przygotować się do badań rezonansem magnetycznym?

Rezonans magnetyczny (RM) jest badaniem wykorzystującym nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego pole magnetyczne i fale radiowe, w celu uzyskania obrazów wnętrza ciała. Badanie RM jest nieinwazyjne, bezbolesne, bez wykorzystania promieniowania X (promieniowania rentgenowskiego) wykorzystywanego w badaniach tomografii komputerowej (TK) i rentgenodiagnostyce (RTG). Obrazowanie rezonansem magnetycznym jest oparte na zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego. Polega na wykonaniu wielu skanów badanego narządu. Taki rodzaj obrazowania umożliwia szczegółowe uwidocznienie wszystkich wewnętrznych struktur anatomicznych.

Badanie rezonansem magnetycznym jest najlepszą metodą diagnostyczną w bardzo wielu schorzeniach, w szczególności w ocenie układu nerwowego i kostno-stawowego. Badanie RM jest dokładne, więc może być wykorzystywane u pacjentów z niewielkimi zmianami często trudnymi do zobrazowania innymi metodami. Uciążliwością dla pacjenta mogą być dźwięki generowane w trakcie pracy aparatu, ciasna przestrzeń tunelu, w którym przebywa badany pacjent oraz konieczność pozostania nieruchomo podczas badania.

Czas wykonania badania zależy od skanowanego odcinka i wynosi od 15 do 60 min.

Przeciwwskazania do rezonansu magnetycznego

Badanie RM jest całkowicie bezpieczne, więc może być powtarzane wielokrotnie. Ze względu na zastosowane pole magnetyczne jest jednak kilka przeciwwskazań do wykonania badania RM.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania rezonansu magnetycznego są wszczepione w ciało pacjenta urządzenia elektroniczne, w których pole magnetyczne może spowodować zakłócenia funkcji groźne dla zdrowia i życia pacjenta. Badania nie wykonuje się u pacjentów z rozrusznikiem serca i innymi neurostymulatorami, np. z implantem ślimakowym, z pompą infuzyjną, świeżo wszczepionymi stentami naczyniowymi. Niebezpieczna jest obecność w organizmie drobnych metalicznych ciał takich jak opiłki żelaza, drobiny śrutu lub inne odłamki szczególnie w okolicy oczodołów. Może to doprowadzić do uszkodzenia gałki ocznej.

Jak przygotować się do badania rezonansem magnetycznym?

Względne przeciwwskazania do badania RM to obecność w ciele pacjenta: sztucznej zastawki serca, klipsów naczyniowych, protez naczyniowych, stentów, metalicznych implantów ortopedycznych aparaty i implanty stomatologiczne. W tych przypadkach należy dostarczyć przed badaniem zaświadczenie od lekarza kierującego o braku przeciwwskazań do wykonania badania RM.

Innymi przeciwwskazaniami może być klaustrofobia, alergie i reakcje uczuleniowe na podawany kontrast (o ile wymaga tego badanie – pamiętajmy nie zawsze musimy podawać kontrast do badani RM). Nie zaleca się badania RM w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Przygotowanie do rezonansu magnetycznego

Badanie RM nie wymaga specjalnego przygotowania, należy jednak pamiętać o kilku czynnikach gwarantujących sprawne wykonanie badania. Jeśli w trakcie badania będzie podany środek kontrastowy (dożylnie lub dostawowo) należy przedstawić aktualny wynik poziomu kreatyniny we krwi. Okres ważności tego badania wynosi 1 miesiąc.

Pamiętać należy o zabraniu dowodu osobistego oraz jeśli jest taka możliwość o poprzednich badań danego obszaru. W przypadku badania z kontrastem dożylnym należy zgłosić się na czczo. Ze względu na czas trwania badania zaleca się nie spożywać przed badaniem zbyt dużej ilości płynów. Przed badaniem należy zrezygnować z makijażu i lakieru do włosów, bo zawarte w kosmetykach drobiny metali kolorowych mogą zakłócić obraz i utrudnić interpretację wyników.

Do pracowni MR nie wolno wnosić przedmiotów metalowych i urządzeń elektronicznych. Pacjent proszony jest o pozostawienie ubrania w przebieralni. Bielizna powinna być pozbawiona elementów metalowych. Pacjent otrzymuje jednorazowy ubiór z flizeliny i ochraniacze na stopy. W przebieralni pozostawia się na czas badania wszystkie produkty elektroniczne i magnetyczne (karty z chipem) oraz przedmioty zawierające metal (biżuteria, zegarki). Warto o tym pamiętać przy planowaniu badania.

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne, nieinwazyjne i bezbolesne, jednak wiele osób stresuje się perspektywą pozostawania bezruchu w wąskim tunelu i towarzyszącymi badaniu głośnymi dźwiękami. Warto więc przygotować się mentalnie na warunki badania.

Wykonanie badania rezonansem magnetycznym

Badania rezonansem magnetycznym zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych można wykonać w Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt gwarantujący wysoką rozdzielczość, a więc dużą dokładność badań. Klinika jest pierwszym ośrodkiem ortopedycznym pracującym na nowoczesnej aparaturze opartej na sztucznej inteligencji. Najnowocześniejszy w Polsce sprzęt do rezonansu magnetycznego Signa Explorer firmy GE Healthcare umożliwia podniesienie jakości badań przy równoczesnym skróceniu czasu ich trwania. Pacjenci mają zapewniony komfort badania, a dokładność wyników skutkuje dokładniejszą diagnozą zwiększającą szanse na wyleczenie.

Akceptacja merytoryczna

dr n. med. Marcin Paśnik

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej.

Od wielu lat wykonuję badania USG, oceniam także badania RTG, RM i TK. Wraz z ortopedami, ale także samodzielnie, wykonuję iniekcje pod kontrolą USG w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki temu, że moje umiejętności obejmują wszystkie dostępne metody diagnostyczne, konsultuję również badania dostarczane przez pacjentów jako uzupełnienie badania USG czy RM.