Zespół Carolina Medical Center na Kongresie PTArtro

27 października 2019

W dniach 24-26 października odbył się największy Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Artroskopowego (PTArtro). W trakcie Zjazdu specjaliści Carolina Medical Center mieli przyjemność wygłosić szereg wystąpień naukowych (lista wykładów poniżej). Nie zabrakło również wystąpień plakatowych (K. Stępień, K. Kosterna: Częstość występowania zakażeń miejsca operowanego po procedurach artroskopowych wykonanych w Carolina Medical Center w latach 2017-2018 – analiza 853 przypadków). III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego był idealną okazją do dyskusji i wymiany poglądów ze specjalistami z całej Polski.

Pełny program kongresu na: https://www.ptartro2019.pl.

W Kongresie brała udział silna reprezentacja naszej kliniki:

ORTOPEDZI:
 • dr Łukasz Luboiński
 • dr Urszula Zdanowicz
 • dr Mateusz Janik
 • dr Andrzej Komor
 • dr n. med. Marek Tramś
 • dr Krzesimir Sieczych
 • dr Tomasz Rawo
 • dr Patryk Ulicki
 • dr Maciej Pasieczny
 • dr Karol Kosterna
 • dr Karol Ratajczak
 • dr Karolina Stępień
 • dr Tomasz Szymański
 • dr Piotr Zaorski
RADIOLODZY:
 • dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń
 • dr n. med. Marcin Paśnik
FIZJOTERAPEUCI:
 • mgr Magdalena Syrek
 • mgr Krzysztof Placzki
 • mgr Jakub Molasy
 • mgr Izabela Awerczuk
 • mgr Edyta Cybula
 • mgr Ewa Kunik
 • mgr Marcin Kotlarski
LEKARZE STAŻYŚCI ORAZ STUDENCI NALEŻĄCY DO SKN ORTOPEDII I MEDYCYNY SPORTOWEJ PRZY CMC
 • dr Jakub Banasiewicz
 • dr Jakub Sobczyk
 • dr Maciej Płachta
 • Maciej Świercz
 • Ignacy Tołwiński

Wystąpienia naszych specjalistów:

 1. Osteotomie derotacyjne u dzieci w leczeniu niestabilności rzepki dr Karol Ratajczak, dr Łukasz Luboiński
 2. Przegląd technik chirurgicznych w niestabilnościach stawu skokowego dr Andrzej Komor
 3. Bitwa – Jak leczyć dzieci z wielokrotnym zwichnięciem rzepki? 1) Robię od razu pełną rekonstrukcję 2) Robię rekonstrukcję dwuetapową 3) Robię rekonstrukcję po zakończeniu wzrostu dr Jarosław Feluś, dr n. med. Marek Tramś, dr Łukasz Matuszewski
 4. Resekcja cam – przedział obwodowy pierwszy – technika, zalety i wady dr Łukasz Luboiński
 5. Zaopatrzenie uszkodzeń łąkotki bocznej na wysokości rozworu ścięgna mięśnia podkolanowego dr Urszula Zdanowicz
 6. Konflikt udowo – panewkowy PINCER – diagnostyka i leczenie dr Łukasz Luboiński
 7. Wsparcie radiologiczne (RTG, MRI, USG) (wykład w trakcie sesji: Niestabilność stawu rzepkowo-udowego – jakie mamy na to spospoby?)dr Krzyżanowski
 8. Przypadki nieoczywiste dr Mateusz Janik
 9. Rekonstrukcja PCL z zachowaniem kikutów i augmentacja w przypadku niepełnych uszkodzeń dr Karol Kosterna, dr Łukasz Luboiński
 10. Biologia, anatomia i morfologia obrabka stawu biodrowego dr Maciej Pasieczny
 11. Plastyka obrabka- kiedy i jaka naprawa ma sens dr Łukasz Luboiński
 12. Jednoetapowo czy wieloetapowo? Wyniki leczenia uszkodzeń wielowięzadłowych  dr Łukasz Luboiński
 13. ESSKA-AFAS consensus in Ankle Instability dr Urszula Zdanowicz
 14. Artroskopowe leczenie biodra trzaskającego dr Patryk Ulicki, dr Łukasz Luboiński
 15. Artroskopowe leczenie w zespołach usidlenia n kulszowego i okolicy m gruszkowatego dr Łukasz Luboiński
 16. Skręcenia stawu skokowego u dzieci dr n. med. Marek Tramś
 17. Uszkodzenie korzenia łąkotki – pułapki diagnostyczne w obrazie MRI dr n. med. Marcin Paśnik
 18. Technika szycia „ramp leasion” – jak ja to robię?  dr Krzesimir Sieczych
 19. Uszkodzenia łąkotki bocznej na wysokości rozworu dla ścięgna mięśnia podkolanowego dr Urszula Zdanowicz
 20. Sztuczne więzadło jak to robię? dr Krzesimir Sieczych, dr Łukasz Luboiński
 21. Nowy program rehabilitacji pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa mgr Magdalena Syrek
 22. Artroskopia barku dr Jakub Sobczyk, Opiekun merytoryczny: Łukasz Luboiński
 23. Artroskopia stawu skokowego dr Maciej Płachta, Opiekun merytoryczny: Urszula Zdanowicz