Artroskopia stawu łokciowego

Artroskopia jest mało inwazyjnym zabiegiem operacyjnym polegającym na wprowadzeniu do stawu kamery oraz narzędzi operujących. Instrumenty operacyjne wprowadza się przez małe cięcia skórne długości około 0,5 cm (portale). Ilość portali oraz ich lokalizacja uzależniona jest od procedury jaką chcemy wykonać. Może to być artroskopia przedniej lub/i tylnej części. Staw napełniany jest solą fizjologiczna natomiast obraz z kamery przekazywany jest na monitor bardzo wysokiej rozdzielczości. Operator wykonuje zabieg, patrząc w obraz na monitorze.

Jest to bardzo nowoczesna metoda operacyjna choć pierwszy zabieg artroskopii stawu łokciowego był wykonany już w 1931 roku przez Burmana. W ciągu ostatniego dwudziestolecia bardzo rozwinięto instrumentarium operacyjne jak również technikę. Zwiększając w ten sposób zakres operacji oraz ilość wskazań do wykonania artroskopii.

Możliwości jakie daje nam ta metoda są niewyobrażalne. Wiele obciążających otwartych zabiegów operacyjnych zostało wypartych przez tę doskonałą technikę. Ogromna ilość publikacji w krajowym, międzynarodowym piśmiennictwie jak również nasze własne doświadczenia pokazują przewagę tej techniki. Drastycznie zmniejsza się liczba możliwych powikłań związanych z przeprowadzeniem zabiegu otwartego a efekt leczenia jest często znacznie lepszy od leczenia sposobem klasycznym.

Należy dodać, iż jest to zabieg operacyjny i jak każdy zabieg wiąże się z możliwością powikłań takich jak: uszkodzenie nerwów, infekcja itp. Wykonanie zabiegu przez doświadczonego chirurga z użyciem najnowocześniejszego sprzętu oraz w warunkach bloku operacyjnego znacząco zmniejsza ilość takich zdarzeń.

Wskazania do artroskopii stawu łokciowego

  • Usunięcie blizn lub zrostów;
  • Usunięcie ciał wolnych;
  • Replantacja złamań chrzęstno-kostnych;
  • Leczenie niestabilności stawu łokciowego;
  • Leczenie operacyjne „łokcia tenisisty”;
  • Leczenie infekcji stawu łokciowego;
  • Leczenie wybranych złamań w obrębie stawu łokciowego;

Przeciwwskazania do zabiegu

Nie ma specyficznych przeciwwskazań do przeprowadzenia powyższego zabiegu. Obowiązują ogólne przeciwwskazania do zabiegów operacyjnych np. obciążony wywiad chorobowy lub zaawansowany wiek pacjenta.

Artroskopia stawu łokciowego – przebieg zabiegu

Zabieg może zostać przeprowadzony w znieczuleniu regionalnym lub ogólnym. Na skórze wykonuje się kilkumilimetrowe nacięcia, przez które wprowadzana jest kamera oraz narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu. Do stawu podawana jest sól fizjologiczna, która zwiększa jego objętość i pozwala na lepszy wgląd w obszar operowany oraz łatwiejsze manewrowanie narzędziami. Po zabiegu na nacięcia skórne zakładane są szwy pojedyncze oraz opatrunki jałowe.

Pozycja pacjenta na stole operacyjnym: Operowana kończyna umiejscowiona jest na specjalnym podkładzie umożliwiającym swobodne zginanie i prostowanie stawu łokciowego

Cięcia skórne wykonujemy tak, aby ominąć nerwy, których uszkodzenie ma poważne konsekwencje.

Instrumentarium

Kamera

Narzędzia artroskopowe

Zabieg artroskopii łokcia

Rekonwalescencja po zabiegu

Po zabiegu kończyna operowana jest umieszczona na temblaku. Pacjent standardowo opuszcza oddział następnego dnia po operacji. Rehabilitacja jest indywidualnie dostosowywana do rodzaju przeprowadzonej procedury. Po dwóch tygodniach odbywa się wizyta kontrolna oraz zdjęcie szwów skórnych.