Noworodkowe zapalenie stawu biodrowego

Jest chorobą rzadką, która może nieść ze sobą poważne powikłania. Stanowi wyzwanie diagnostyczne – jej objawy są odmienne od tych, które spotykamy u dzieci starszych, co może opóźniać rozpoznanie i właściwe leczenie. Najistotniejszym czynnikiem diagnozy jest szybkość rozpoznania i czas włączenia leczenia, które wcześnie wdrożone ogranicza destrukcyjny wpływ zapalenia na struktury stawu biodrowego i jego dalszy rozwój.
Ostre krwiopochodne zapalenie kości i stawów dotyczy 0,1% noworodków w Polsce. Początek objawów przypada na 3-5 dobę życia i w 2/3 przypadków dotyczy dziecka płci męskiej. Śmiertelność wynosi około 0,07%, a dalszego leczenia ortopedycznego wymaga 30-40% dzieci.

Objawy noworodkowego zapalenia stawu biodrowego

Choroba rozpoczyna się niespecyficznymi objawami ogólnymi – może rozwinąć się nagle lub cechować się przebiegiem skrytym. Może pojawić się gorączka, choć u noworodków częściej obserwuje się jej całkowity brak. Dochodzi do utraty łaknienia, wymiotów, pogorszenia stanu ogólnego dziecka.
Objawy miejscowe pojawiają się z opóźnieniem około 1-2 dni. Obserwuje się ograniczenie ruchomości czynnej jak i biernej w stawie, a bolesność manifestuje się krzykiem przy próbie poruszania. Zajęta okolica będzie asymetrycznie powiększona w stosunku do strony zdrowej. Wśród objawów zapalenia wyróżniamy również nadmierne ucieplenie. Kończyna dolna ustawia się w zgięciu, odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym. W późniejszym okresie może dojść do zbliznowaceń torebki stawowej i przywiedzenia kończyny.

Leczenie noworodkowego zapalenia stawu biodrowego

Złotym standardem w leczeniu noworodkowego zapalenia stawu biodrowego jest antybiotykoterapia i artrotomia. W leczeniu operacyjnym obowiązuje obfite płukanie stawu, wycięcie ewentualnych ognisk zapalnych z końców stawowych, założenie drenażu ssącego, a następnie unieruchomienie kończyny.

Powikłania noworodkowego zapalenia stawu biodrowego

Powikłania noworodkowego zapalenia stawu biodrowego dotyczą uszkodzeń głowy kości udowej, które prowadzą do jej deformacji i skrócenia długości kończyny. Powikłania te wymagają leczenia operacyjnego w przyszłości, niekiedy wieloetapowego.