Gangliony galaretowate

Występują najczęściej u dzieci i młodzieży. Pojawiają się pod postacią miękkich, czasami bolesnych guzków (torbieli). Wypełnione są bezbarwnym płynem (lub treścią galaretowatą), która powstaje pod skórą, najczęściej po grzbietowej stronie nadgarstka. W większości przypadków są one miękkie. Gangliony twarde (występuje bardzo duże ciśnienie płynu) powodują dolegliwości bólowe, które ograniczają ruch. Istnieje możliwość ich przesuwania pod skórą. Dodatkowo można zaobserwować ich powiększenie pod wpływem wysiłku (np. ruchu nadgarstka) oraz zmniejszenie w stanie spoczynku. W sytuacjach ucisku torbieli na nerwy, schorzenie to może dawać objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia czucia czy drętwienia.

Przyczyny ganglionów

Nie są do końca znane. Guzy powstają w momencie nadmiernej produkcji płynu w stawach. Uważa się, że jest to spowodowane głównie przeciążeniami oraz przebytymi urazami.

Leczenie ganglionów

Do postawienia diagnozy zazwyczaj wystarcza kliniczne badanie palpacyjne. Diagnostykę można rozszerzyć o badanie USG, które uwidacznia przestrzeń płynową.
Gangliony są schorzeniem samo ograniczającym, czyli takim, które może samoistnie ustąpić.
Podstawą postępowania w przypadku ganglionów jest ich obserwacja. Do leczenia kwalifikuje się te zmiany, którym towarzyszą dolegliwości bólowe, lub utrzymują się one przez dłuższy czas.
Leczenie polega na wykonaniu zabiegu aspiracji, czyli nakłuciu torbieli i odessaniu z niej, charakterystycznego, galaretowatego płynu. Następnie, w nakłute miejsce wstrzykuje się steroid – lek o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym. Niestety w wielu przypadkach obserwuje się nawroty. W razie ponownego pojawienia się torbieli, rozważa się zabieg operacyjny (całkowite wycięcie guza). Również po leczeniu operacyjnym mogą pojawić się nawroty schorzenia.