Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej

Przyczyny młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej

Często główną przyczyną schorzenia jest otyłość u dzieci między 10, a 14 rokiem życia, a także zaburzenia hormonalne związane z dorastaniem. Jednakże należy pamiętać o tym, że złuszczenie może wystąpić również u osób nieotyłych.

Objawy młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej

Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej dotyczy głównie osób w okresie pokwitania, podczas dużego skoku wzrostu. Początkowo pacjenci odczuwają niewielki ból w biodrze. Mogą odczuwać, że promienieje on do uda lub kolana. Bardzo częstym i złudnym objawem jest ból w stawie kolanowym zlokalizowany po stronie przyśrodkowej stawu. Jest to związane ze wspólnym unerwieniem czuciowym stawu biodrowego i kolanowego przez nerw zasłonowy. Ból w kolanie często kieruje diagnostykę na niewłaściwe tory i opóźnia postawienie rozpoznania. Często osoby cierpiące na złuszczenie głowy kości udowej mogą mieć problem z odwodzeniem kończyny, a także wykazują skłonność do utykania. Wraz z rozwojem choroby, czyli pogłębiającym się przemieszczeniem głowy od szyjki kości udowej, pojawiają się charakterystyczne objawy dla tego schorzenia. Jest to m.in. skrócenie względnej długości kończyny oraz objaw Drehmanna, czyli przymusowe ustawianie kończyny dolnej w rotacji zewnętrznej przy próbach jej zgięcia.
Często główną przyczyną schorzenia jest otyłość u dzieci między 10, a 14 rokiem życia, a także zaburzenia hormonalne związane z dorastaniem. Jednakże należy pamiętać o tym, że złuszczenie może wystąpić również u osób nieotyłych.

Leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej

W celu zdiagnozowania schorzenia powinno się wykonać badania rentgenowskie w projekcjach przednio-tylnej oraz osiowej. Na tej podstawie stwierdza się stopień złuszczenia (skala 3-stopniowa Moussena), a także poddaje się go klasyfikacji ze względu na fazę schorzenia:

  • ostry świadczy o świeżych bądź wtórnych już zmianach w szyjce kości udowej;
  • przewlekły sugeruje obecność zmian w szyjce kości udowej;
  • ostry w przebiegu przewlekłego oznacza nasilenie już istniejącego złuszczenia.

Leczenie operacyjne przy tym schorzeniu jest jak najbardziej wskazane. Polega ono na nastawianiu i stabilizacji głowy kości udowej z szyjką. Używa się do tego łączników w postaci drutów i śrub. Stabilizacja trwa do momentu zakończenia wzrostu w obrębie głowy kości udowej, czyli do czasu zrośnięcia się chrząstki nasadowej głowy kości udowej. Czasami zespolenie wymaga wymiany ze względu na wzrost dziecka (po prostu w miarę wzrostu młodego człowieka druty lub wkręty stają się za krótkie). W przypadku zmian przewlekłych i utrwalonych rozważana jest rekonstrukcja stawu – osteotomia w obrębie kości udowej.